Скала със степени на трудност в събитията на Велоразходка

Скалата е създадена да запознае участниците с нивото на трудност по маршрутите.

I-ва Елементарна за всички. (Събития от такава степен са велоразходките.)

II-ра Лесна за повечето. (Събития от такава степен са велоразходките.)

III-та Умерена. Изисква ежедневна употреба на велосипед.

IV-та Трудна. Изисква издръжливост в скорост, изкачвания и дълги разстояния.

V-та Изисква форма за продължителна, високоинтензивна издръжливост. Събития от такъв характер са Витоша 100, бревети и др. :)

 

English:

 

Scale with rates of hardness/difficulty in events organized from association Velorazhodka.org

 

I -Elementary /Too easy for everybody ( Events with those kind of cycling are Velocyclings.)

II -Easy for most of people ( Events with those kind of cycling are Velocyclings.)

III Barely/Fairly . Needs daily use of bike ( or training )

IV Hard. Needs endurance/strength in speed, climbs and long distance.

Nightmare. Needs condition in prolonged, high intensive endurance. (Events with those kind of cycling are Vitiosha 100 , brevets and other...)

 

Рейтинг: 
Средно: 5 (4 votes)

Facebook Comments Box